Tải game - cho Andoird hoặc PC
  Link tải Android

Lưu ý - Vui lòng chọn 1 trong 2 đường dẩn tải bên trên - Nếu gặp lỗi cài đặt vui lòng lên cửa hàng ứng tìm UC Browser tải về sau đó cài đặt nhập lại trang chủ tienduyen3d.com tải và cài đặt lại.
Tải game - cho iPhone hoặc iPad
 Link tải iOS


 Link tải iOS-16.08


Lưu ý - Vui lòng đọc kỷ hướng dẫn bên dưới trước khi tải.

Hướng dẫn tóm tắt - Sau khi tải xong App -> Vào Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị ->Tin cậy "Xianmen Mengta Information Co


 XEM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẢI IOS !!!


Notice - Phiên Bản Mới 06.03